വാർത്ത

 • 2023ൽ കാലിഫോർണിയ തക്കാളിയിൽ വെള്ളം തീരില്ല
  പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-24-2023

  2023-ൽ കാലിഫോർണിയയിൽ നിരവധി മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കനത്ത മഴയും അനുഭവപ്പെട്ടു, അതിലെ ജലവിതരണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു.പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ കാലിഫോർണിയ ജലവിഭവ റിപ്പോർട്ടിൽ, കാലിഫോർണിയയിലെ ജലസംഭരണികളും ഭൂഗർഭജല സ്രോതസ്സുകളും നികത്തപ്പെട്ടതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.റിപ്പോര്ട്ട്...കൂടുതൽ വായിക്കുക»

 • AHCOF FOODEX JAPAN 2023-ൽ പങ്കെടുക്കുന്നു
  പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-21-2023

  2023 മാർച്ച് 7 മുതൽ മാർച്ച് 10 വരെ, ടോക്കിയോ ബിഗ് സൈറ്റിൽ 48-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഭക്ഷണ പാനീയ പ്രദർശനം (FOODEX JAPAN 2023) വിജയകരമായി നടന്നു.FOODEX JAPAN 1976 മുതൽ 47 തവണ നടന്നിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ എല്ലാ മാർച്ചിലും ഭക്ഷണ സേവനവും വിതരണവും ചില്ലറ വിൽപ്പനയും നൽകുന്നതിനായി നടക്കുന്നു...കൂടുതൽ വായിക്കുക»

 • AHCOF-നെ കുറിച്ചുള്ള തേൻ
  പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-21-2023

  തേൻ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നമാണ്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനമാണ്.തേനീച്ചകൾ തേൻ ശേഖരിക്കുന്നതിനാൽ, കാലാവസ്ഥ, പൂവിടൽ, തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച് അവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേനിന്റെ ഗുണനിലവാരം അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.അതിനാൽ, തേൻ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയ ശേഷം, നമുക്ക് h...കൂടുതൽ വായിക്കുക»